Tillbaka

Magnus Gräsbeck

artister/magnus-etusivu1231

Här är den verkliga tiokamparen, så avlägsen fackidioten man kan vara. Men med en stark medvetenhet om att ingen gren får vara svag om slutresultatet ska blir riktigt bra.

Med avstamp i tonårens Beatles och Cornelis har Magnus med åren breddat sin repertoar så den motsvarar kraven på en beställningstrubadur på professionell nivå.

Redan 1979 blev en ung Magnus engagerad i originaluppställningen vid Hertig Johans gästabud på Åbo Slott, och han tillägnade sig snart renässansens artistiska ideal. Därifrån var vägen inte lång till 1700-talet och Bellman, en gren som Magnus trivts mycket bra med.

Uppdragen som självständig beställningstrubadur, som ofta handlat om att underhålla firmors och myndigheters internationella gäster, har känts naturliga för Magnus, som också har en filosofie magisters examen i engelska och franska att falla tillbaka på. Fransk chanson är en av Magnus grenar, och hans konserter på Café Voltaire i Åbo under 2010-talet har varit succéer.

Förankringen i den egna finlandssvenska och finländska bakgrunden – och sånguppdragen vid födelsedagar, hembygdsfester, bröllop mm. – har med åren givit en gedigen repertoar av låtar ur den nordiska visrepertoar som vi i vår del av världen vant oss vid och trivs med. Det handlar om pärlor ur den nordiska sång- och vistraditionen allt mellan Bellmans Vila vid denna källa och Ulf Lundells Öppna landskap. Är publiken tvåspråkig plockar Magnus gärna fram pärlor på finska av bl.a. Tapio Rautavaara.

Släktbakgrunden i Houtskär och engagemanget i houtskärdialekten har fått Magnus att skalda även på hootsjärskå (Frassin vånn, Trii gaambäl stårkar, Mergus m.fl.), och han är alltid lika ivrig att knäppa på mikrofonen och spela upp till dans – till midsommar, sommarbröllop, villaavslutning, forneldarnas natt ... – tillsammans med duktiga instrumentalister.

Tässä meillä on todellinen kymmenottelija, niin kaukana fakki-idiootista kuin suinkin mahdollista. Kuitenkin vahvalla tietoisuudella siitä, että mikään laji ei saa olla heikko jos lopputuloksesta halutaan hyvä.

Lähtökohtana teinivuosien Beatles ja Cornelis, Magnus on vuosien varrella laajentanut repertoaariaan vastaamaan ammattitason tilaustrubaduuriin kohdistuvia vaatimuksia.

Jo 1979 Magnus pyydettiin mukaan Turun Linnan Juhana Herttuan Hovipitojen alkuperäiskokoonpanoon, ja hän omaksui pian renessanssiajan artistiset ihanteet. Siitä käsin matka ei ollut pitkä 1700-lukuun ja Carl-Michael Bellmanin lauluihin – lajiin, jossa Magnus on mielellään viihtynyt.

Toimeksiannot itsenäisenä tilaustrubaduurina, joissa usein on ollut kyse yritysten ja viranomaisten kansainvälisten vieraiden viihdyttämisestä, ovat tuntuneet luontevilta Magnukselle, jolla on myös taustalla ranskan ja englannin kielen filosofian maisterin tutkinto. Ranskalainen chanson on yksi Magnuksen lajeista, ja hänen konserttinsa Turun Café Voltaire:ssä 2010-luvulla ovat olleet menestys.

Vankka jalansija suomalaisessa ja pohjoismaisessa kulttuurissa – ja esiintymiset syntymäpäiväjuhlissa, kotiseutujuhlilla, häissä y.m. – ovat vuosien mittaan kartuttaneet Magnuksen repertoaaria pohjoismaisen laulelmakulttuurin helmillä aina Bellmanin lauluista, kuten Vila vid denna källä (myös Turun murteella), esimerkiksi J Karjalaisen Merenneito ja minä -hittiin.

Turun Linnan trubaduurina (jonka nimisellä toiminimellä mies toimii) Magnus on myös sepittänyt riimejä ja lauluja Turun murteella, esimerkkeinä Bellman-travestiat Yhres nym malja juara sekä Turun valtuustost on liikkeel juttu, ja hän on aina yhtä innokas tarttumaan mikkiin ja virittämään sopivat tanssisävelmät – yhdessä taitavien instrumentalisti-ystävien kanssa. Itse Magnus soittaa kitaraa ja luuttua.